Se alla

Vårt parti bygger inte på några särintressen. Liberalerna grundades inte för att företräda någon särskild samhällsklass, eller yrkesgrupp. Där ofriheten finns där finns vi. Vi är ett idéparti. Det är våra idéer som är det viktiga.

Liberalerna i Mark är garanten för generositet, tolerans och fördomsfrihet. Vi är det borgerliga alternativet som sätter valfriheten högt och samtidigt tar ansvar för de som behöver samhällets stöd.

Vi tar ansvar för livsresan. Varje barn ska erbjudas de bästa förutsättningarna att via sitt lärande och sin fritid rustas för hela livet. Därmed ökar också förutsättningarna för ett hållbart samhälle i stort.

Nyheter i Mark

18 november 2022

Ny motion: Återskapa våtmarker

För att möta klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald behöver vi arbeta med att restaurera naturliga ekosystem. Torvmossar täcker bara ca 3% av jordens…

 • 22 september 2022

  Två motioner till kommunfullmäktige!

  Vår avgående kommunfullmäktigeledamot, Jan Karlsson, har i dagarna lämnat in två stycken motioner till kommunfullmäktige. Den första motionen är att ge Kultur & Fritidsnämnden…

 • 9 juni 2022

  Liberalerna Mark - Omsorg och trygghet

  Bättre lön till omsorgspersonal Liberalerna i Mark vill arbeta för bättre lön till omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal. Denna lönesatsning ska höja lönerna i nämnda…

 • 9 juni 2022

  Liberalerna Mark - Miljö och hållbarhet

  Återskapa våtmarker Utdikade torvmossar står idag för motsvarande 25% av utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige. Det är mer än bilkörningen! De dikades…

Liberalerna i Västsveriges län