Se alla

Vårt parti bygger inte på några särintressen. Liberalerna grundades inte för att företräda någon särskild samhällsklass, eller yrkesgrupp. Där ofriheten finns där finns vi. Vi är ett idéparti. Det är våra idéer som är det viktiga.

Liberalerna i Mark är garanten för generositet, tolerans och fördomsfrihet. Vi är det borgerliga alternativet som sätter valfriheten högt och samtidigt tar ansvar för de som behöver samhällets stöd.

Vi har ingått i kommunens styre och bidragit till satsningar som en färdig Lyckeskola, planer på byggnation och renovering av fler skolor och framsteg inom socialtjänsten. Men vi vill mer. En utveckling vore att Mark samarbetar ännu mer med andra kommuner för att på så sätt ge en bättre service och fler valmöjligheter till oss som bor i Mark.

Vi tar ansvar för livsresan. Varje barn ska erbjudas de bästa förutsättningarna att via sitt lärande och sin fritid rustas för hela livet. Därmed ökar också förutsättningarna för ett hållbart samhälle i stort.

Nyheter i Mark

9 juni 2022

Liberalerna Mark - Omsorg och trygghet

Bättre lön till omsorgspersonal Liberalerna i Mark vill arbeta för bättre lön till omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal. Denna lönesatsning ska höja lönerna i nämnda…

 • 9 juni 2022

  Liberalerna Mark - Miljö och hållbarhet

  Återskapa våtmarker Utdikade torvmossar står idag för motsvarande 25% av utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige. Det är mer än bilkörningen! De dikades…

 • 9 juni 2022

  Liberalerna Mark - Skola

  Lärandet i skolan är basen till framtiden! Förskolan och skolan ger barn förutsättningarna för sin framtid. För att växa på rätt vis behöver man känna…

 • 9 juni 2022

  Liberalerna Mark - Företagande

  Frihet och kunskap en rättighet Liberalerna i Mark – för öppenhet, tolerans och demokrati! Vi värderar frihet, kunskap och rättvisa. Vårt parti bygger inte…

Sociala medier

 • Följ på: 

Liberalerna i Västsveriges län