Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

18 november 2022

Ny motion: Återskapa våtmarker

För att möta klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald behöver vi arbeta med att restaurera naturliga ekosystem. Torvmossar täcker bara ca 3% av jordens…

9 juni 2022

Liberalerna Mark - Omsorg och trygghet

Bättre lön till omsorgspersonal Liberalerna i Mark vill arbeta för bättre lön till omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal. Denna lönesatsning ska höja lönerna i nämnda…

9 juni 2022

Liberalerna Mark - Miljö och hållbarhet

Återskapa våtmarker Utdikade torvmossar står idag för motsvarande 25% av utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige. Det är mer än bilkörningen! De dikades…

9 juni 2022

Liberalerna Mark - Skola

Lärandet i skolan är basen till framtiden! Förskolan och skolan ger barn förutsättningarna för sin framtid. För att växa på rätt vis behöver man känna…

9 juni 2022

Liberalerna Mark - Företagande

Frihet och kunskap en rättighet Liberalerna i Mark – för öppenhet, tolerans och demokrati! Vi värderar frihet, kunskap och rättvisa. Vårt parti bygger inte…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.