Se alla

Liberalerna i Mark får igenom satsning på stärkt arbete med läsförmåga i grundskolan!


Pressmeddelande från Liberalerna i Mark 2024-02-23

Under torsdagens kommunfullmäktigemöte stod det klart att Liberalernas förslag att öka anslagen till Barn- och utbildningsnämnden vann efter votering. Det innebär att mer resurser kommer gå till att stärka yngre barns läsning.

– Det är oerhört glädjande att ramökningen går till att stärka läsförmågan för våra barn i Marks kommun. Våra yngre har varit nedprioriterade då kommunen minskat de särskilda satsningarna från 11 miljoner 2023 till 8 miljoner 2024 för förskoleklass till årskurs 3, säger Maria Aronsson Dahl, gruppledare för Liberalerna i Mark.

Det politiska samarbetet Bästa Marks förslag var att ge ramökningen till Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget saknade stöd i kommunfullmäktige till förmån för Liberalernas förslag.

– Liberalerna värnar barnen och skolan, därför ser vi att kommunen ska prioritera kärnverksamhet i första hand. Det finns uppenbara problem med läsförmågan i dag och det kan vi inte blunda för. Forskningen visar att barn lär sig bäst genom riktiga böcker. Vi måste vända den negativa utveckling vi ser och det kan vi bara göra genom att satsa mer på våra yngre, säger Maria Aronsson Dahl.

Liberalerna i Mark,
Maria Aronsson Dahl, ordförande och gruppledare
Tel nr: 0706 68 54 06