Se alla

Liberalerna i Mark går i opposition

Tisdag 18 juni 2024

Sedan valet 2022 har Centerpartiet och Socialdemokraterna styrt i Marks kommun i en valteknisk samverkan med bl.a Liberalerna inom ramen för ”Bästa Mark”. Nu lämnar Liberalerna samarbetet och går i opposition. Detta mot bakgrund av att samarbetet brister i sin dialog, far med osanning och nedprioriterar skolan i Mark vilket är oacceptabelt för Liberalerna.

– Det är tråkigt att det här samarbetet inte har fungerat. Skolan är Liberalernas viktigaste fråga. När Bästa Mark prioriterar enskilda orters intressen före barnens lagstadgade rätt till god utbildning så kan vi inte stå bakom det. Liberalerna kan inte med gott samvete medverka till att medvetet försämra förutsättningarna för elever och lärare i hela kommunen, säger Maria Aronsson Dahl, gruppledare för Liberalerna i Mark.

Liberalerna upplever att det politiska samarbetet ”Bästa Mark” har brustit i sin dialog, arbetat odemokratiskt och vid ett tillfälle farit med osanning i media.

– Kommunikationen från ”Bästa Marks” sida har inte bedrivits på ett tillitsfullt sätt utan man har valt att stärka sin position genom att underminera Liberalerna som parti. Det har skett genom att förbigå förtroendevalda i en av kommunens nämnder samt genom att fara med osanning vid uttalanden i media. Det senare skedde i samband med att Liberalerna tidigare i år fick igenom en extra satsning på läsning i grundskolan i form av 300 000 kronor, fortsätter Maria Aronsson Dahl.

– Det är uppenbart för oss att ”Bästa Mark” varken har kraft eller ambition att bryta gamla tankesätt för att ge alla barn i Mark en kvalitativ skolgång. Därför lämnar vi samarbetet och går i opposition resten av mandatperioden, avslutar Maria Aronsson Dahl.

Liberalerna i Mark

Maria Aronsson Dahl, ordförande och gruppledare
Kontakt: (Tel nr) 0706 685406