Se alla

Liberalerna Mark – Företagande

Valplattform 2022

Torsdag 9 juni 2022

Frihet och kunskap en rättighet

Liberalerna i Mark – för öppenhet, tolerans och demokrati! Vi värderar frihet, kunskap och rättvisa.

Vårt parti bygger inte på några särintressen. Liberalerna grundades inte för att företräda någon särskild samhällsklass, eller yrkesgrupp.

Liberaler var de första feministerna och liberalismen har alltid gått hand i hand med feminismen. I det liberala samhället spelar kön ingen roll för en människas möjligheter att förverkliga sig själv. Kampen mot rasism utgör även det en central del av liberalismen. Individens etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet ska aldrig få vara av betydelse för en människas livsmöjligheter

Vi är det borgerliga alternativet som sätter valfriheten högt och samtidigt tar ansvar för de som behöver samhällets stöd.

Samarbete ska vara kommunens ledstjärna

Företagares kontakt med kommunen ska genomsyras av servicekänsla, kompetens och begriplighet. Oavsett om du är företagare eller representant för en förening så ska du kunna lita på att kommunen vill dig väl och gör sitt bästa för att du ska få rätt svar och hjälp.

Ett gott företagsklimat berör alla

Liberalerna i Mark tror på den fria företagsamheten. Vi tror på nya idéer, innovationskraft och entreprenörskap.

För oss är fri företagsamhet ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Marks kommun. Vi vill att kommunen utbildar framtidens arbetskraft i samverkan med företagen. Kommunen ska utveckla sin egen organisation och stärka sin personal för att ge bra förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Maria Aronsson Dahl
Ordförande Liberalerna Mark