Se alla

Liberalerna Mark – Skola

Valplattform 2022 - Skolan kommer först

Torsdag 9 juni 2022

Lärandet i skolan är basen till framtiden!

Förskolan och skolan ger barn förutsättningarna för sin framtid. För att växa på rätt vis behöver man känna sig sedd och ha rätt stöd från vuxna, med pedagoger i spetsen. När elever, pedagoger och andra i skolan utvecklar en god studiemiljö och har en förväntan på en spännande skoldag, är chansen att det blir som vi vill mycket högre.

Ge barnet rätt insatser i rätt tid

En god förståelse i läsning och matematik i låg- och mellanstadiet är nyckeln till att fortsätta utvecklas då svårighetsgraden sedan går upp. Om elever halkar efter tidigt är det lätt hänt att de väljer att fokusera på annat än just studierna. Liberalerna i Mark vill att varje barn skall få chansen och vi behöver agera direkt när det inte fungerar. Utvecklas negativa rutiner runt barnet behöver vi hjälpa till på rätt sätt och så snart som möjligt.

God lärmiljö är förutsättningen

Vi behöver se till att pedagoger har en stimulerande arbetsplats, att de inte behöver ödsla energi på annat än sina arbetsuppgifter. Lärarna ska kunna vara lärare helt enkelt, med goda arbetsvillkor, i fungerande arbetslag och med en relevant lön. När studiemiljön är god kan varje barn nå sin högsta potential.

Satsa på kvalitet – inte kvantitet

Det är inte storleken på skolan eller var den ligger som avgör hur väl det fungerar. Att det finns intressanta tjänster i välfungerande arbetslag är betydligt viktigare för kvalitén på undervisningen. Även kvalitén på själva lokalen sätter standarden för undervisningen. Vi menar att kvalitén i skolan är mycket viktigare än lokalens geografiska placering. Vi är skyldiga barnen en bra skolgång!

Rätt utbildningar till ungdomar och vuxna

Vi behöver erbjuda relevanta och stimulerande utbildningar på gymnasiet och vuxenutbildningar. Kompetensförsörjning i företag och kommun är en nyckel för att vi ska hitta rätt i framtiden. Vi behöver ha rätt utbildningar utifrån människors och företags behov. Att stimulera till företagande för kvinnor i större utsträckning är viktigt. För de som vill ändra karriärsval behöver vi underlätta genom en flexibel och effektiv vuxenutbildning. Ett ökat intresse från universitet och forskning är positivt för det framtida lärandet i kommunen.

Niklas Herneryd
Sekreterare Liberalerna Mark