Se alla

Liberalerna Mark – Miljö och hållbarhet

Valplattform 2022

Torsdag 9 juni 2022

Återskapa våtmarker

Utdikade torvmossar står idag för motsvarande 25% av utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige. Det är mer än bilkörningen!

De dikades genom historien för att ge mer yta för skogs- och jordbruk. Efter dikning har torven, som bildats under tusentals år, börjat brytas ner och bli till växthusgaserna koldioxid och lustgas.

Våtmarker har också positiva effekter på djur- och växtliv, minskar övergödning av sjöar och skyddar mot översvämningar och skogsbrand. Kort sagt en miljömässig fullträff!

Åtgärden är mycket enkel och relativt billig: lägg igen dikena. För att verkligen nå resultat med återvätning behöver också privata skogsägare involveras.

Vi föreslår:

  • Återskapa våtmarker i kommunens skog
  • Involvera lokala skogsägare för att återskapa våtmarker på privatägd mark
  • Våtmarker bör prioriteras högt när det gäller nya naturreservat

Elektrifiera mera

Biltrafikens omställning stavas elektrifiering. Elmotorn har överlägsen verkningsgrad och orsakar färre lokala utsläpp och mindre buller.

Kommunen har sedan tidigare satsat stort på miljöbilar men inte elbilar. Tiden är mogen för att växla upp och ställa om hela personbilsflottan. Det skulle göra stor skillnad för koldioxidutsläppen från kommunens verksamhet!

Bilbranschen beräknar att elbilen kommer vara billigare att köpa och äga från 2025 jämfört med en fossilbil. Det kommer innebära en snabb utsläppsminskning men bara om laddmöjligheterna hänger med.

I dagsläget är det bara den som bor i villa eller bostadsrätt som har möjlighet att ladda sin elbil nattetid med en dedikerad laddstation.

Vi föreslår:

  • 100% elbilar i kommunens fordonsflotta
  • Laddstolpar vid Marks bostadsnybyggen

Styr upp Marks cykelvägar

Allt fler väljer cykeln för pendling och semester. Det är en fullträff, inte bara för utsläppen utan även folkhälsan. Samtidigt är cyklister utsatta i trafiken och bristen på cykelbanor hindrar många från att cykla. Att säkert kunna ta sig fram på cykel är frihet!

En stor andel av de bilresor vi Markbor gör är så korta att de skulle kunna ersättas av cykel. Detta innebär en stor utsläppsminskning här och nu. Erfarenheter visar att om cykelvägar byggs ut ökar cyklandet.

Cykeln är i allt större grad förstahandsvalet för medvetna turister. Inte minst visar populariteten hos grannkommunernas cykelvägar på nedlagd banvall att potentialen är stor. Vi har turen att få renovera istället för att stänga vår järnväg men vi behöver också satsa på cykel för turismens skull.

Vi föreslår:

  • En sammanhållen cykel-infrastruktur i och mellan kommunens tätorter
  • Cykelvägar som ansluter mot Varberg och Borås

Niclas Svedberg
Vice ordförande, Liberalerna Mark